MakeLeaps

Statistikk

  1. Percent Uptime
    Laster...
  2. Incidents Reported
    Laster...

Nylig historikk

Ingen hendelser i 4 dager!
メール配信の遅延について -- Email sending delayed
Services / MakeLeaps
Ingen hendelser i 4 dager!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 Berørte tjenester: