Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
MakeLeapsにアクセスしづらい状況について
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 21 dager!
MakeLeaps for Salesforceにおけるエラー表示
Services / ML4SF
Ingen hendelser i 12 dager!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 måneder!
サービス不安定 -- Service level degraded
Services / ML4SF
アクセス集中 -- Service Degradation
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
アクセス集中 -- Service Degradation
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
アクセス集中 -- Service Degradation
4 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 27 dager!
アクセス集中 -- Service Degradation
3 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
PDFファイル名における不具合の発生
2 Berørte tjenester: