Historik

100% drifttid
Inga händelser på 17 dagar!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 månader!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 16 dagar!
データ処理の遅延 -- Data processing slow
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 26 dagar!
計画メンテナンスのお知らせ - Scheduled Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 21 dagar!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
一部画面にアクセスしづらい状況について
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Services / API