Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
計画メンテナンスのお知らせ - Scheduled Maintenance
4 berörda tjänster:
Inga händelser på 17 dagar!
アクセス集中 -- Service Degradation
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
Services / API
Inga händelser på en dag!
計画メンテナンスのお知らせ - Scheduled Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Avbrott
Services / API
計画メンテナンスのお知らせ - Scheduled Maintenance
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 20 dagar!
サービス不安定 -- Service level degraded
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 månader!
メール配信の遅延 -- Email delivery delay
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 16 dagar!
データ処理の遅延 -- Data processing slow
2 berörda tjänster: